Reglementen

_mg_4748 Wedstrijd
De Nationale HORZOL Marathon wordt gevaren onder het bijbehorende wedstrijdreglement welke hieronder is vermeld (inclusief het veiligheidsplan) en het KNRB reglement marathonroeien 2010.

Wedstrijdploegen schrijven via het KNRB -inschrijfprogramma in (medio september). Loting is de woensdag voor de wedstrijddag. Aankondiging van deelname aan de wedstrijd kan op voorhand per mail naar de wedstrijdleiding: info@horzol.nl of via het inschrijfformulier.

Prestatie- en Toertocht
Kunnen gevaren worden in gestuurde C-boten en Wherry’s. De afstand van de prestatietocht is 51 km zijn en het parcours dezelfde als dat van de wedstrijd. Deelnemers aan de 51 km prestatietocht starten als eerste voor het wedstrijdveld uit om 8.45 uur. De 35 km toertocht start om 9.30 uur. De tijdwaarneming (op Ossa) stopt om 16.45 uur en is tevens de tijdslimiet. De Roskamsluis (laatste sluis) sluit om 18.00 uur (laatste tijdwaarneming om 16.30 uur). Deelnemers aan de prestatie- en/of toertocht geven zich op via het inschrijfformulier of per mail: info@horzol.nl, of via het KNRB -inschrijfprogramma

Voor alle deelnemende ploegen
Een mobielnummer dient bekend te zijn en de bijbehorende telefoon behoort ten tijde van het evenement bereikbaar te zijn voor ploeg en organisatie. Startnummers worden met route en calamiteitenplan beschikbaar gesteld en zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat (geopend vanaf 7.30 uur). De captainsmeeting van de 51 km voor de prestatietocht is om 8.15 uur en de start om 8:45 uur. Voor de Jubileumtocht en Toertocht is de meeting tevens om 8:15 uur. Voor de wedstrijd is de captainsmeeting om 9.45 uur en de start om 10.15 uur. 

Algemeen

1) Behoudens onderstaande bijzondere bepalingen wordt de Nationale HORZOL Marathon verroeid onder de reglementen van de KNRB en telt mee voor het KNRB Marathonklassement 2023.  Inschrijving van de wedstrijd kan via het KNRB inschrijfprogramma of de website.

Het Binnenvaart Politie Reglement is van toepassing en “goed zeemanschap” staat voorop.

2) Volgens KNRB Huishoudelijk Reglement artikel 53; het actief beoefenen van een sport, en dus ook de roeisport, brengt bepaalde medische risico’s met zich mee. Roeiers die aan wedstrijden deelnemen wordt dringend geadviseerd zich, voor hun eerste wedstrijd en vervolgens periodiek, medisch te laten keuren. Een richtlijn voor deze keuring zal door de bondsarts worden vastgesteld en op de KNRB website worden gepubliceerd. De controle hierop berust bij de roeivereniging waaraan deelnemer verbonden is. Deelname is op eigen risico.

3) De  organisatie kan het evenement uitstellen en/of inkorten of afgelasten in verband met verwachte onverantwoordelijke (weers)omstandigheden.

4) De organisatie van de Nationale  HORZOL Marathon en R.V. Ossa aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade of lichamelijk letsel als gevolg van deelname. Deelnemers worden geacht hoge prioriteit te geven aan hun eigen veiligheid en die van anderen, kennis genomen te hebben van het veiligheidsplan, reglementen en WA verzekerd te zijn.

Wedstrijd

5) De Nationale HORZOL Marathon is een roeiontmoeting met wedstrijdkarakter (ROW) en telt mee voor het KNRB Marathonklassement.

6) Elke deelnemer dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding.

7) De wedstrijd is een tijdrace over een afstand van 51 km. Het parcours kent 2 sluisjes waarbij de tijd wordt stilgezet om te schutten.

8) Er wordt geen omrekenings- of correctiefactoren gebruikt,  deze  tijden zijn gewoon absoluut.

9) Bij minder dan 2 deelnemers in een categorie wordt deze samengevoegd in de eerstvolgende zwaardere.

10) De start van de wedstrijdploegen is om 10.30 uur. Er wordt gestart op de door de wedstrijdleiding aangegeven volgorde; dames, mix, heren en C2x+ voor de C4x+.

Parcours

11) De wedstrijd gaat van Heerhugowaard; start voor het vlot van Ossa via (rondje) Oudorp naar Rustenburg (sluis van Rustenburg is eerste sluis). Vervolgens via Zijdewind het rondje Waarland) richting Oudkarspel (Roskamsluis is de tweede sluis) om vervolgens langs Langedijk na 51 km weer te finishen voor het vlot van Ossa. Een gedetailleerde beschrijving staat op de site.

Deelnemers

12) Bij aanvang van het eerste wedstrijdtraject starten eerst alle C2x+ boten, gevolgd door alle C4x+ boten in de startvolgorde Dames, Mix en Heren, de ploegvolgorde per categorie wordt door de loting bepaald (woensdag voor de wedstrijddag) en op de website gepubliceerd.

13) De wedstrijd staat uitsluitend open voor scull-geriggerde C2 boten met stuurman (C2x+) en scull-geriggerde C4 boten met stuurman (C4x+).

14) De wedstrijd mag ook in estafettevorm worden geroeid maar komt dan niet meer in aanmerking voor het KNRB Marathonklassement. Deze ploegen starten achter het wedstrijdveld.

15) Ploegen bepalen zelf waar en hoe vaak er wordt gewisseld met in achtneming van de vaarregels .

16) Deelnemers aan de wedstrijd dienen gekleed te zijn in het verenigingstenue en de organisatie adviseert bij regenachtige weerstomstandigheden en een temperatuur beneden de 10 graden celsius passende (warme) kleding te dragen. De boot dient het startnummer aan beide zijde van de boeg duidelijk zichtbaar te hebben. Onduidelijkheid over de identiteit van de boot kan leiden tot een tijdstraf of andere disciplinaire maatregelen.

Prijzen

17) In de volgende zes categorieën zijn prijzen beschikbaar:

de Huigenwaard bokaal voor de snelste C4x+ heren
de Banne bokaal voor de snelste C4x+ dames
de Verlaat bokaal voor de snelste C4x+ mix
de Vrone bokaal voor de snelste C2x+ heren
de Ambacht bokaal voor de snelste C2x+ dames
de Waarland bokaal  voor de snelste C2x+ mix

Voor het dagklassement wordt geen onderscheid gemaakt tussen ploegen die wisselen in de boot en ploegen die de gehele afstand zonder wissels hebben afgelegd. Estafetteploegen doen mee buiten mededinging van dagprijzen.

Wedstrijdvoorwaarden

18) Deelnemers aan de wedstrijd dienen zich sportief te gedragen, in het bijzonder bij inhaalmanoeuvres, bruggen en vernauwingen. De oplopende ploeg is in principe vrij om haar koers te bepalen, behoudens gevaarlijke situaties bij bruggen, vernauwingen ed. De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen. Niet uitwijken voor een oplopende boot of ander onsportief gedrag kan leiden tot een tijdstraf of andere disciplinaire maatregelen.

Protest

19) Protesten moeten direct bij de finish van een wedstrijdtraject kenbaar worden gemaakt aan de tijdwaarneming. De protesterende ploeg behoort bovendien zo snel mogelijk, maar in elk geval direct na aankomst op Ossa een schriftelijk bezwaar in te dienen bij de wedstrijdleiding (hiervoor zijn formulieren beschikbaar bij het wedstrijdsecretariaat).

Onvoorziene omstandigheden

20) Bij onveilige of onvoorziene omstandigheden kan de wedstrijdleiding de race neutraliseren of stilleggen. In dergelijke omstandigheden is het mogelijk dat een of meer wedstrijdtrajecten niet meetellen voor de einduitslag. Bij definitief staken van de wedstrijd gelden de laatste tussentijden na het laatste door alle ploegen afgelegde wedstrijdtraject als einduitslag.

Wedstrijdleiding

21) De wedstrijdleiding van de Nationale HORZOL Marathon is in handen van de Nationale HORZOL Marathon wedstrijdleider. Het hoofd van de jury behandelt in overleg met de jury de eventuele officieel ingediende protesten (op protestformulier).

22) De jury bestaat uit de KNRB Kamprechter, de wedstrijdcommissaris en wedstrijdleider.

23) De jury ziet toe op de naleving van het reglement. Het niet opvolgen van aanwijzingen door of namens jury of wedstrijdleiding en het handelen in strijd met de Reglementen voor Roeiwedstrijden van de KNRB en dit reglement kunnen uitsluiting tot gevolg hebben of het toekennen van straftijd.


Veiligheid
Download hier het veiligheidsplan in pdf formaat